efe25-4

efe25-4

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Başvuruları

YAŞ ŞARTI SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE ARANACAK

Adalet Bakanlığı, memur alımlarında mevzuat gereğince "merkezi sınav tarihi itibariyle" yaş şartını aramaktaydı . Bu düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. Buna göre artık sınava son başvuru tarihi itibariyle yaş şartı aranacaktır. Örnek verecek olursak, yönetmeliğe göre infaz koruma memuru alımında üst yaş sınırı 30'dur. Bu 30 yaş şartı, 2010 yılı Lisans sınavı için konuşursak, sınav tarihi olan 10 Temmuz 2010 tarihi itibariyle değil, son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle aranacaktır.

ADALET ÖN LİSANS PROGRAMI MEZUNLARI DA ZABIT KATİBİ OLACAK

Zabıt katibi olmak için önceki mevzuat hükmü: a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

Yeni hüküm: “a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,”

Yapılan düzenleme gereğince, adalet ön lisans programı mezunları da Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına müracaat edebilecektir.

ZABIT KATİBİ ALINIRKEN METİN OKUMAYA STANDART

Zabı katibi alınırken uygulamalı sınav yapılmaktadır. bu konuya ilişkin şart şu şekildedir: "c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,"

9 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme gereğince bu uygulamalı sınav yapılırken şu hususa dikkat edilecektir: "“(bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.)”

efe25-4
Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !